01 March 2008

legit shit

XXX(11:39:07 PM): BL60D!
XXX(11:39:27 PM): rite aid gangsta crip !
XXX(11:39:34 PM): slap a hoe gangstas
XXX(11:39:53 PM): P.O.E we don't die we multiply
XXX(11:40:36 PM): Mc hood buddha fake bacon & Bishop Yhan Magic Juan til' muthafuckin casket drop